Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Onderzoek naar leerproblemen:

Tijdens een onderzoek naar leerproblemen wordt er, passend bij de hulpvraag, gekeken naar het niveau van uw kind. Er kan gekeken worden naar bijvoorbeeld technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Door in te zoomen op de achterstand kan er begeleiding op maat gegeven worden bij Mees. Naast de analyse van moeilijkheden zal er ook gekeken worden naar de kwaliteiten van uw kind

Letter voor letter

Waarom leest mijn kind de woorden letter voor letter?

Niet onthouden

Hoe kan het dat mijn kind de geleerde kennis niet kan onthouden?

Lezen

Waarom lukt het mijn kind niet om in een minuut het rijtje woordjes te lezen?

Tafels

Waarom kan mijn kind de tafels niet onthouden?

Dictee

Hoe kan ik het beste mijn kind helpen bij het leren van het dictee?