Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Over Mees

Heeft uw kind moeite met leren of vertoont hij/zij gedrag waar u zich zorgen over maakt dan bent u bij Mees aan het juiste adres. Mees is een praktijk voor remedial teaching en orthopedagogiek. Uw kind wordt bij Mees op een professionele manier begeleid. Door het afnemen van een intakegesprek, testen en/of observaties probeer ik erachter te komen waar ik uw kind mee kan helpen.

Met de resultaten krijg ik een beeld van uw kind en kan ik u handvatten bieden voor de behandeling. Gesprekken met u als ouder/verzorger en eventueel de school kunnen hieraan bijdragen. Kan ik u of uw kind helpen? Neem dan contact met mij op.

Sandra Scholten-Meijer

Tijdens mijn werk als leerkracht kwam ik er achter dat mijn passie ligt bij het begeleiden van het individuele kind dat extra begeleiding nodig heeft op zowel leer-, gedrags of sociaal emotioneel gebied. Vandaar de keuze voor het volgen van de opleiding tot Remedial Teacher gevolgd door de studie tot orthopedagoog.
Na een aantal jaren te hebben gewerkt als orthopedagoog wil ik mijn opgedane kennis met u delen bij Mees en uw kind de hulp bieden die hij of zij nodig heeft. Elk kind is uniek. U wilt toch het beste voor uw kind. Daarvoor is Mees, praktijk voor remedial teaching en orthopedagogiek, de oplossing.

“Remedial teaching” is het bieden van hulp aan kinderen die problemen hebben bij het volgen van het normale onderwijsprogramma.

“Orthopedagogiek” betekent letterlijk, ‘ het kind weer op het rechte pad brengen’. Bij remedial teaching ligt de nadruk vooral op hulp bieden aan kinderen met leerproblemen.

Gezien het feit dat leerproblemen veelal samengaan met gedragsproblemen, wordt ook hier aandacht aan besteed. Taken van de orthopedagoog zijn het observeren en signaleren van de problemen (eventueel doorverwijzen voor een diagnose naar een externe instantie), het opstellen van een behandelplan en het evalueren van het behandelplan samen met u als ouder(s). In het geval van Mees zal de orthopedagoog ook zelf het behandelplan uitvoeren. Daarnaast kan de orthopedagoog adviezen geven met betrekking tot het omgaan met bepaalde leer en/of gedragsproblemen.