Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Wat is een intelligentie onderzoek:

Tijdens een intelligentie onderzoek kan gekeken worden naar de leermogelijkheden van uw kind.

Er kan een inschatting gemaakt worden van de intelligentie en antwoord gegeven worden op de vraag: ‘waar liggen de sterke en de minder sterke kanten van mijn kind’.

Deze antwoorden kunnen veel inzichten geven aan u als ouder, uw kind zelf maar ook aan de leerkracht. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat uw kind moeite heeft met talige informatie kan de leerkracht hierbij hulp bieden.

Na de test kan er antwoord worden gegeven op de volgende vragen:

Uitdaging

Heeft mijn kind te weinig uitdaging? Of wordt mijn kind overvraagd?

Frustratie

Waarom is mijn kind vaak gefrustreerd tijdens het leren?

Intelligentie

Wat is de intelligentie van mijn kind?

Moeizaam leren

Waarom gaat het leren moeizaam?

Begeleiding

Welke begeleiding heeft mijn kind nodig zowel op school als thuis?

Vervolg opleiding

Wat is een passende (vervolg) opleiding voor mijn kind?