Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Mees kan uw kind helpen met het verbeteren van vaardigheden

Mees kan uw kind helpen met het verbeteren van vaardigheden

In groep 8 krijgt uw kind een definitief advies voor het voortgezet onderwijs, zowel voor de ouders als de kinderen is dit een spannend moment. De ontwikkelingen van uw kind zijn op school goed gevolgd door de resultaten in kaart te brengen van de methode en niet-methode gebonden toetsen. Dit heeft geresulteerd in een eindadvies over het type vervolgonderwijs voor uw kind. Helaas bepaalt de score van de Cito-eindtoets in grote mate of uw kind kan worden toegelaten op een bepaalde middelbare school. Het is daarom van belang dat de uitslag van de Cito-toets zoveel mogelijk overeen komt met het leerniveau van uw kind.

Een goede score behaalt een kind niet alléén door heel veel te oefenen. Minstens zo belangrijk is een duidelijke en begrijpelijke uitleg van alle onderdelen voor zowel de Cito- entreetoets in groep 7 als de Cito-eindtoets in groep 8.

Het kan gebeuren dat de Cito-entreetoets in groep 7 lager uitvalt dan verwacht. De leerstof kan op dat moment nog onvoldoende worden beheerst maar hier kunnen ook andere factoren aan ten grondslag liggen. De vraagstelling vanuit Cito is vaak onbekend omdat er alleen met multiple-choice vragen wordt gewerkt en kinderen kunnen soms moeite hebben met de tijdsdruk. Vooral voor kinderen met een vorm van faalangst is het maken van deze toets erg lastig waardoor ze kunnen gaan onderpresteren. Met Cito-begeleiding is het mogelijk om deze oorzaken van onderpresteren aan te pakken.