Begeleiding

Begeleiding bij leerproblemen

Wanneer uw kind problemen ervaart met lezen, spellen, begrijpend lezen of rekenen kan er begeleiding worden gegeven om uw kind effectieve leerstrategieën aan te leren (taakaanpak en werkhouding). De begeleiding is op maat en afhankelijk van de hulpvraag. Aan het begin van het begeleidingstraject worden met u de behandeldoelen besproken. 

Praktijk Mees geeft begeleiding bij:

motivatie
Dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk ‘niet goed kunnen lezen’.

dyscal
Dyscalculie

Dyscalculie is, net als dyslexie, een leerstoornis. Mensen met dyscalculie hebben hardnekkige rekenproblemen.

Begrijpend lezen

Wanneer je leest om te leren, moet je dus begrijpen wat je leest. En dat noem je begrijpend lezen.

studie32
Studievaardigheden

Studievaardigheden zijn methoden die toegepast kunnen worden bij het leren. Leerlingen die goede studievaardigheden beheersen, studeren vaak gemakkelijker

uitdaging-ico
Ook geef ik begeleiding bij het volgende

Lezen
Spelling
Rekenen