Onderzoek

Wat is een Intelligentie onderzoek?

Tijdens een intelligentie onderzoek kan gekeken worden naar de leermogelijkheden van uw kind. Er kan antwoord gegeven worden op de vragen

uitdaging-ico
Uitdaging

Heeft mijn kind te weinig uitdaging? Of wordt mijn kind overvraagd?

frustratie
Gefrustreerd

Waarom is mijn kind vaak gefrustreerd tijdens het leren?

lamp
intelligentie

Wat is de intelligentie van mijn kind?

moeizaam-ico
Moeizaam leren

Waarom gaat het leren moeizaam?

921305
Begeleiding

Welke begeleiding heeft mijn kind nodig zowel op school als thuis?

studie
Vervolg opleiding

Wat is een passende (vervolg) opleiding voor mijn kind?

Er kan een inschatting gemaakt worden van de intelligentie en antwoord gegeven worden op de vraag: ‘waar liggen de sterke en de minder sterke kanten van mijn kind’.

Deze antwoorden kunnen veel inzichten geven aan u als ouder, uw kind zelf maar ook aan de leerkracht. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat uw kind moeite heeft met talige informatie kan de leerkracht hierbij hulp bieden.