Afgeronde opleidingen en cursussen

1. Lerarenopleiding PABO

Het grootste verschil tussen de lerarenopleiding en de pabo is de doelgroep waarvoor je opgeleid wordt. Bij de pabo word je opgeleid als leerkracht in het basisonderwijs, dus jonge kinderen. Bij een lerarenopleiding word je opgeleid als docent voor het middelbaar onderwijs of het mbo. Je focust je dan ook op een specifiek vak, bijvoorbeeld wiskunde, Nederlands of geschiedenis.

2. Opleiding Remedial Teacher

Tijdens de remedial teaching opleiding leer je op een professionele wijze hulp verlenen aan leerlingen die pedagogische en/of didactische hulp nodig hebben. Na de RT opleiding ben je in staat kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op de leergebieden lezen, spellen, schrijven en rekenen te begeleiden.

3. Opleiding Orthopedagoog

Orthopedagogen bestuderen hoe leer-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen zich manifesteren en wat er in de opvoeding en op school moet gebeuren om deze aan te pakken en te behandelen. Zij houden zich bezig met ernstige problemen bij kinderen zoals depressie, angst en agressie, maar ook met opvoedingsproblemen veroorzaakt door bijvoorbeeld chronische ziektes, verstandelijke beperkingen, pedagogische onmacht of mishandeling.

Best SEO Practices for High Quality Content

We help ambitious businesses like yours generate more profits by building awareness, driving web traffic, connecting with customers.

Best Practices for Keyword Density
Google has said for years that the most important single factor to them is high quality content. Now more than ever, they have the ability.
Best SEO Practices for Page Layouts

We help ambitious businesses like yours generate more profits by building awareness, driving web traffic, connecting with customers.

What is off page SEO link building?
Google has said for years that the most important single factor to them is high quality content. Now more than ever, they have the ability.
Best SEO Practices for High Quality Content

We help ambitious businesses like yours generate more profits by building awareness, driving web traffic, connecting with customers.