Onderzoek

Onderzoek naar sociaal emotioneel functioneren

Iedere ouder wil dat zijn of haar kind lekker in zijn vel zit, vriendjes heeft en zich zonder zorgen kan ontwikkelen.
Toch lukt dat niet altijd.

vriendjes
Vriendjes

Moeite heeft met het maken van vriendjes

Uiten gevoelens

Moeite heeft met het uiten van zijn of haar gevoelens zoals angst, boosheid of verdriet.

angst
Niet willen falen

Moeite heeft met het maken van fouten en niet wil falen.

nare dromen
Nare Dromen

Nare dromen heeft.

angst
Angst

Angst heeft om naar school te gaan

Uw kind zit niet lekker in zijn vel. Om hem of haar te kunnen helpen is het zinvol om een onderzoek naar het sociaal emotionele functioneren af te nemen door middel van vragenlijsten, gesprekjes en observaties.