Mees kan uw kind helpen met het verbeteren van vaardigheden

Begeleiding

Cito begeleiding

In groep 8 krijgt uw kind een definitief advies voor het voortgezet onderwijs, zowel voor de ouders als de kinderen is dit een spannend moment. De ontwikkelingen van uw kind zijn op school goed gevolgd door de resultaten in kaart te brengen van de methode en niet-methode gebonden toetsen. Dit heeft geresulteerd in een eindadvies over het type vervolgonderwijs voor uw kind. Helaas bepaalt de score van de Cito-eindtoets in grote mate of uw kind kan worden toegelaten op een bepaalde middelbare school. Het is daarom van belang dat de uitslag van de Cito-toets zoveel mogelijk overeen komt met het leerniveau van uw kind.

lezen2
Het lezen van lange teksten

dictee1
Het doel is dat uw kind met meer zelfvertrouwen en rust de Cito-toets kan maken en kan laten zien wat hij of zij echt kan!!

studie32
Oefening in het beantwoorden van multiple-choice vragen

niet onthouden2
Omgaan met de tijdsdruk

Extra instructie op de onderdelen waar het kind meer moeite mee heeft (bijvoorbeeld het herhalen van alle spellingregels of de werkwoordspelling)

niet onthouden2
Oefenen met de verschillende soorten vraagstellingen vanuit Cito

letter1
Een goede taakaanpak

Een goede score behaalt een kind niet alléén door heel veel te oefenen. Minstens zo belangrijk is een duidelijke en begrijpelijke uitleg van alle onderdelen voor zowel de Cito- entreetoets in groep 7 als de Cito-eindtoets in groep 8.
Het kan gebeuren dat de Cito-entreetoets in groep 7 lager uitvalt dan verwacht. De leerstof kan op dat moment nog onvoldoende worden beheerst maar hier kunnen ook andere factoren aan ten grondslag liggen. De vraagstelling vanuit Cito is vaak onbekend omdat er alleen met multiple-choice vragen wordt gewerkt en kinderen kunnen soms moeite hebben met de tijdsdruk. Vooral voor kinderen met een vorm van faalangst is het maken van deze toets erg lastig waardoor ze kunnen gaan onderpresteren. Met Cito-begeleiding is het mogelijk om deze oorzaken van onderpresteren aan te pakken.